Een nieuwe politieke breuklijn? Verdeeldheid op Links over het vluchtelingenbeleid

Migratie, met name het hedendaagse asiel -en vluchtelingenbeleid, splijt de politiek over culturele en economische argumenten, zowel tussen verschillende partijen (D66 vs PVV) als binnen een politieke partij (de SP). De raamwerken van Links en Rechts lijken tekort te schieten. Een hypothese is dat ook de discussie over migratie valt binnen de kaders van enerzijds diegenen die globalisering en moderniteit omarmen, en anderzijds diegenen die hunkeren naar een nostalgisch verleden met meer zekerheid.

Vervreemding (DUTCH)

Iedere inzet tegen zogenoemde vervreemding in het taalgebruik loopt bovendien tegen een aantal zaken op. Aanhangers van one-issue partijen mogen hier aan denken: Economische problematiek, generatieproblematiek, genderproblematiek, segregatieproblematiek. Waar ik mij doorgaans aan irriteer zijn jonge, vaak populaire opiniemakers die taalgebruik willen controleren: “Je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen.” Het sofistikeren…

Article: A Repressive Climate Dominating the Dutch Drug Policy

The climate of responsible drug use in the Netherlands has reached its end. The rejection of advices from research institutes – such as the Municipal Health Service (GGD) and Trimbos Institute – by political leaders and the Public Prosecutor (OM) in order to maintain a harm-reduction policy towards drug users has changed. Instead, the emphasis…