Een nieuwe politieke breuklijn? Verdeeldheid op Links over het vluchtelingenbeleid

Migratie, met name het hedendaagse asiel -en vluchtelingenbeleid, splijt de politiek over culturele en economische argumenten, zowel tussen verschillende partijen (D66 vs PVV) als binnen een politieke partij (de SP). De raamwerken van Links en Rechts lijken tekort te schieten. Een hypothese is dat ook de discussie over migratie valt binnen de kaders van enerzijds diegenen die globalisering en moderniteit omarmen, en anderzijds diegenen die hunkeren naar een nostalgisch verleden met meer zekerheid.