Vervreemding (DUTCH)

Iedere inzet tegen zogenoemde vervreemding in het taalgebruik loopt bovendien tegen een aantal zaken op. Aanhangers van one-issue partijen mogen hier aan denken: Economische problematiek, generatieproblematiek, genderproblematiek, segregatieproblematiek. Waar ik mij doorgaans aan irriteer zijn jonge, vaak populaire opiniemakers die taalgebruik willen controleren: “Je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen.” Het sofistikeren…

Humanitarianism, a double-edged sword

The United States uses the fundamental principles of humanitarianism to bully smaller states in converting their economies to be dependent on foreign industries.

The Trump Doctrine #2: the War on Expert-Opinion

Commercial advertising media, however this may conflict with the term used in this article, have a responsibility to fulfill. If the public does not get sufficient access to the knowledge of society’s experts, people’s worldview will remain shallow and their opinions on important matter unsubstantiated.